A. Can ERGÜN

canLab bağlantısı
Yüksek lisans öğrencisi, 2018-

Araştırma ilgileri

Can, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra (2018) Elçin Lab’a katıldı. Halen, Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.’nde Ar-Ge personeli olarak çalışmaktadır (2018-).