A. Eser ELÇİN

EserElçinYardımcı Direktör ve Kıdemli Doktoralı araştırmacı, 1999-

Halen, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nde Profesör ve “GMP Doku ve Hücre Üretim Merkezi” Sorumlu Müdürü olarak çalışmaktadır (2013-).

Elçin Lab kıdemli üyeliğinin yanısıra, 2002 yılından beri çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezinin danışmanlığını ve araştırma projelerinde yürütücülük görevlerini sürdürmektedir.