Türkçe Raporlar

Kök hücre ve rejeneratif tıp alanında dünya ve Türkiye’deki gelişmeler
Elçin YM
Anahtar Dergisi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 328 (Nisan 2016) ISSN: 1300-2414

Kök hücrelere bakış: Tanımlar, kavramlar ve sınıflandırmalar
Elçin YM
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Raporları No: 20, Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik, 19-33 (2016) ISBN: 978-9944-252-76-8

Kök hücre kaynakları: Embriyonik kök hücreler
Elçin YM
TÜBİTAK Bilim ve Teknik 511, 40-41 (Haziran 2010)

Sentetik organların oluşturulması
Elçin YM
TÜBİTAK Bilim ve Teknik 511, 46-47 (Haziran 2010)

Embriyonik kök hücreler
Elçin YM
TÜBA Raporları Sayı 20, Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar, 23-28 (2009) ISBN: 978-9944-252-29-4

Klinik doku mühendisliği
Elçin YM
TÜBA Raporları Sayı 20, Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar, 93-98 (2009) ISBN: 978-9944-252-29-4