Projeler

Yürütülen Araştırma Projeleri

 • Development of Micro-patterned and Micro-porous Composite Scaffolds Based on Poly(ε-caprolactone), Hydroxyapatite and Reduced Graphene Oxide Using the Phase Separation Techniques for Hard Tissue Repair (Faz ayrımı yöntemleriyle poli(ε-kaprolakton), hidroksiapatit ve indirgenmiş grafen oksit temelli mikro-desenli ve mikro-poröz kompozit yapıların sert doku onarımına yönelik olarak geliştirilmesi)
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Şeker Ş, Tüzün-Antepli B (Dr sonrası)
  Uluslararası [2523–Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı], TÜBİTAK 119N136, 06/2020-06/2022, Bütçe: 792.000 TL

 • Poli(anilin)-Temelli, Silika Kaplı MNP Katkılanmış Elektromanyetik Nanokompozitlerin Biyomalzeme Uygulamalarına Yönelik Olarak Geliştirilmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacı: Lalegül-Ülker Ö (Dr öğrencisi)
  Ulusal, TÜBİTAK 119M663, 10/2019-10/2020, Bütçe: 45.000 TL

 • Manyetik Duyarlı Biyoaktif Doğal Kemik Matriksi Temelli Nanokompozit Biyomalzeme Geliştirilmesi ve In-Vivo Etkinliğinin Küçük Hayvan Modelinde İncelenmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Parmaksız M, Durkut S, Koç-Demir A, Lalegül-Ülker Ö (Dr öğrencisi), Vurat MT (Dr öğrencisi)
  Ulusal, TÜBİTAK 216S575, 12/2017-12/2019, Bütçe: 556.102 TL

 • Üç-Boyutlu Biyobasım ile Canlı Perio/Osteo Mikroakışkan Doku Çip Sisteminin Geliştirilmesi ve Model İlaç Etkileşiminin İncelenmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Şeker Ş, Parmaksız M (Dr öğrencisi), Vurat MT (Dr öğrencisi)
  TÜBİTAK 117M281, 11/2017-11/2019, Bütçe: 571.950 TL

 • Pluripotent, Multipotent ve Somatik Hücre Kültürü-Temelli Ekstraselüler Matriksin Doğal Niş Olarak ve Doku Mühendisliği İskelesinde Biyomimetik Bileşen Olarak Etkinliğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Klara D, Odabaş S, Parmaksız M (Dr öğrencisi)
  Uluslar arası (COST),  TÜBİTAK 214M159,  04/2015-10/2017,  Bütçe: 553.900 TL

 • Deselülerize Sığır İnce Bağırsak Submukozası ve Hidroksiapatit Temelli Kompozit Biyomalzemenin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Parmaksız M (Dr öğrencisi)
  Ulusal,  TÜBİTAK 215M338,  01/2016-01/2017,  Bütçe: 30.000 TL

 • İnsan Adipoz-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Mikroyerçekimi ve Yerçekimi Şartlarında Adipojenik Farklılaşmasının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Yönetici: Elçin YM
  YL öğrencisi: Subak GE
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BAP 15L0216001,  02/2015-08/2016,  Bütçe: 14.000 TL

 • Nanoyapılı Jellerde Adipoz Mezenkimal Kök Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Şeker Ş, Koç A, Odabaş S (Dr sonrası), Demirdögen B (Dr sonrası)
  Uluslar arası (FP7 EuroNanoMed),  TÜBİTAK 111S497,  12/2011-06/2015,  Bütçe: 402.425 TL

 • Adipoz Mezenkimal Kök Hücrelerle Mekanoaktif Damar Mühendisliği
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Durkut S, Arslan YE (Dr öğrencisi)
  Uluslar arası (COST),  TÜBİTAK 111M336,  10/2011-09/2013,  Bütçe: 316.955 TL

 • İşlevsel Kemik Doku Mühendisliği: Mekanotransdüksiyon Etkisindeki Adipoz-Kökenli Kök Hücrelerden Yeni Kemik Dokusu Geliştirilmesi
  Yürütücü: Elçin YM

  Araştırmacılar: Elçin AE, Koç A, İbşirlioğlu T (Dr öğrencisi), Baykan E (Dr öğrencisi)
  Uluslar arası (COST),  TÜBİTAK 108M501,  03/2009-07/2012,  Bütçe: 442.450 TL

 • Elektroeğirme Tekniğiyle Hazırlanmış Polimer Nanolif İskeleler Üzerinde Periodontal Ligament Fibroblast Tabakalarının Oluşturulması ve Yeni Doku Tabakalarının Karakterizasyonu
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, İnanç B (Dr sonrası), Şeker Ş, Arslan YE (YL öğrencisi)
  Ulusal,  TÜBİTAK 106M373,  02/2007-02/2009,  Bütçe: 270.412 TL

 • Tütün Mozaik Virüsünün Kalıp Etkisiyle Potansiyel Biyosensör Uygulamalarına Yönelik Fulleren Nanokabloların Hazırlanması
  Yönetici: Elçin YM
  YL öğrencisi: Dönmez Ç
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2005/169,  05/2005-06/2007,  Bütçe: 18.055 TL

 • İzole Edilmiş Sıçan Kondrositleri ve Polimerik Biyomalzemelerin Kullanımıyla Kıkırdak Doku Mühendisliği
  Yönetici: Elçin YM
  YL öğrencisi: Emin N
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2005/153,  05/2005-11/2006,  Bütçe: 17.877 TL

 • Piezoelektrik Kuartz Mikrobalans Sistemine Dayalı Glikonik Asit Biyosensörünün Geliştirilmesi
  Yönetici: Elçin YM
  YL öğrencisi: Şeker Ş
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2004/152,  11/2004-11/2005,  Bütçe: 17.700 TL

 • İnsan Embriyonik Kök Hücrelerinin İki- ve Üç-Boyutlu Kültür Ortamlarındaki Farklılaşma Paternlerine NGF ve Retinoik Asidin Etkilerinin İncelenmesi
  Yürütücü:Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, İnanç B
  Ulusal,  TÜBİTAK 103T159,  06/2004-12/2006,  Bütçe: 100.000 TL

 • Sıçan Pankreatik Adacıklarının In-Vitro Kültürdeki Canlılığına ve Glukoza-Cevap Fonksiyonuna Enkapsülasyonun ve VEGF’nin Etkilerinin İncelenmesi
  Yönetici: ElçinYM
  YL öğrencisi: Coşkun H
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2004/144,  05/2004-05/2005,  Bütçe: 15.010 TL

 • İnsan Embriyonik Kök Hücrelerinin In-Vitro Ortamda Osteojenik Hücrelere Farklılaştırılması
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacı: Elçin AE
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2003/97,  08/2003-2009,  Bütçe: 198.750 TL

 • Karaciğer Doku Mühendisliği: Organoidlerin Canlılık ve Metabolik Aktivite Çalışmaları
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Durkut S
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2002/26,  10/2002-10/2004,  Bütçe: 192.635.000.000 (eski TL)

 • Biyoyıkılır Polimerlerin Doku Mühendisliğinde Kullanımı: Biyoyapay Karaciğer Organoidi Geliştirilmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Elçin AE, Durkut S
  Ulusal,  Devlet Planlama Teşkilatı 98.K.12.07.60,  11/1998-11/2002,  Bütçe: 35.550.000.000 (eski TL)

 • Nöral Doku Mühendisliği: Biyoyıkılır Polimerik Hücre Substratının Ratlarda Kromafin Hücre Canlılığı ve Entegrasyona Etkisi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacı: Elçin AE
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi ARFO 97.05.04.05,  07/1997-07/2000,  Bütçe: 1.861. 843.000 (eski TL)

 • Karboksimetilselüloz/Kitosan-Alginat Mikrokapsüllerin Üreaz İmmobilizasyonunda Kullanımı
  Yürütücü: Elçin YM
  Ulusal,  TÜBİTAK 94T083,  02/1995-02/1996,  Bütçe: 188.000.000 (eski TL)

 •  Mikrokapsüllerin Biyomedikal Kullanımları: Reaktif Mikrokürelerin Hazırlanması
  Yürütücü: Elçin YM
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi ARFO 94.05.03.01,  01/1994-01/1996,  Bütçe: 143.600.000 (eski TL)

İşbirliği Yapılan Araştırma Projeleri

 • Travmatik Kıkırdak Kayıplarının Tedavisinde Otolog Kondrosit Transplantasyon Etkinliğinin İncelenmesi (Klinik Tedavi Denemesi)
  Prof. Dr. Mehmet Binnet (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BIBAP 2005/130,  01/2005-01/2008,  Bütçe: 153.400 TL

 • Kanser Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Aracılı İntihar Gen Tedavisi
  Prof. Dr. Hakan Akbulut (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  Ulusal,  TÜBİTAK 111S241,  11/2011-11/2013,  Bütçe: 256.250 TL

 • Köpeklerde Omurilik Travmalarında Mezenkimal Kök Hücre Kullanımı Üzerine Klinik Çalışmalar
  Prof. Dr. Ömer Beşaltı (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
  Ulusal,  TÜBİTAK 111O428,  12/2011-02/2015,  Bütçe: 332.096 TL

 • Hamilelikte Emniyetli İlaç Kullanımının Sağlanmasına Yönelik Olarak İlaç Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi
  Prof. Dr. Nilüfer Yüksel (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
  Ulusal,  TÜBİTAK 112S529,  04/2013-01/2016,  Bütçe: 249.655 TL

Doktora Öncesi Araştırma Projeleri

 • Glikoz Oksidaz Enziminin Fotoğrafik Jelatin İçinde Çapraz Bağlanmayla İmmobilizasyonu
  Yönetici: Akbulut U
  YL öğrencisi: Elçin YM
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi ARFO 89.25.00.22,  01/1990-12/1990,  Bütçe: 5.700.000 (eski TL)

 • Üreaz Enziminin Bazı Polimerlere İmmobilizasyonu İle İlgili Çalışmalar
  Yürütücü: Sungur S
  Araştırmacı: Elçin YM
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi ARFO 90.05.04.09,  05/1990-05/1991,  Bütçe: 15.000.000 (eski TL)

 • B.t.i. ve B.s. Spor/Toksin Kompleksinin Etkinliği ve Stabilitesi Üzerine İmmobilizasyonun Etkisi
  Yürütücü: Çökmüş C
  Araştırmacılar: Elçin YM, Sacılık SC
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi ARFO 91.05.03.02,  02/1992-02/1993,  Bütçe: 37.500.000 (eski TL)

Yürütülen Altyapı Projeleri

 • Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Gürman G, Akar AR, Elçin AE, Arslan Ö, Akbulut H, Dalva K, Kuzu I, Akçalı KC, Odabaş S, Durkut S
  Ulusal, Kalkınma Bakanlığı 2016-K-121130, 04/2016-04/2018, Bütçe: 14.000.000 TL

 • Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Altyapısının Oluşturulması
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Akar R, Arslan Ö, Can A, Akbulut H
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BAP 10A0216001,  10/2010-10/2013,  Bütçe: 3.000.000 TL

 • Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Altyapısının Geliştirilmesi
  Yürütücü: Elçin YM
  Araştırmacılar: Gürman G, Akar R, Akbulut H, Arslan Ö, Dellal G, Dalva K
  Kurumsal,  Ankara Üniversitesi BAP 12A0216001,  01/2013-01/2015,  Bütçe: 3.056.000 TL