Bülend İNANÇ

buledinancMevcut Pozisyonu ve Kurumu
Profesör Doktor, Trakya Üniversitesi

Lab bağlantısı
Doktora öğrencisi (TD: A Parlar), 01/2003-09/2006

Doktora-sonrası araştırmacı, 10/2006-01/2009