Hasan COŞKUN

hasancoskunMevcut Pozisyonu ve Kurumu
Tuz Birimi Yöneticisi, Koyuncu A.Ş.

Lab bağlantısı
Yüksek lisans öğrencisi, 09/2002–06/2005