Şafak PAK BEYİN

şafakpakbeyinMevcut Pozisyonu ve Kurumu
Uzman, Türk Patent Enstitüsü

Lab bağlantısı
TPE Uzmanlık tezi öğrencisi, 2012-2014