Yavuz Emre ARSLAN

emrearslanMevcut Pozisyonu ve Kurumu
Yardımcı Doçent Doktor, Çanakkale Üniversitesi

Lab bağlantısı
Yüksek lisans öğrencisi, 09/2005-12/2007
Doktora öğrencisi, 09/2009–05/2013