ARŞİV

Hocamız Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları “Kariyer Boyu Etki Listesi”nde
Kasım 2021

ocamız Prof. Dr. Y. Murat Elçin, Stanford Üniversitesi’nden Baas ve arkadaşlarının Elsevier BV tarafından Ekim 2021’de yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları – Kariyer Boyu Etki Listesi”nde yine yer almıştır. Prof. Elçin; Biyomedikal Mühendisliği/Biyoteknoloji alanındaki 64.425 biliminsanı arasında 769. olarak sıralamaya girmiştir.

Tüm Elçinlab üyeleri olarak hocamız Prof. Dr. Y. Murat Elçin’i kutluyoruz.

Daha fazla bilgi:
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi, bilim insanlarının makale sayıları, makalelerdeki konumları, h-indeksi, aldıkları atıflar, atıf yapılan makalelerin düzeyi gibi çok çeşitli değişkenler dikkate alınarak belirlenmektedir. Liste, kompozit indekste üst 100.000’deki veya alanında üst %2’lik dilimde yer alan biliminsanlarını kapsamaktadır.

Baas J, Boyack K, Ioannidis JPA (19 October 2021) August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”. Version 3, DOI:10.17632/btchxktzyw.3

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3/files/d1a08dbe-1a4d-4d9f-942e-5a78bc7afde5

 

Grubumuza yeni üyeler katıldı
Eylül 2021

2021 Yazı grubumuza katılan Doktora öğrencisi Seyithan Kansız’ın ardından, 2021 sonbaharında Faustin Hategekimana yeni Doktora öğrencisi olarak, Sıla Özçelik ve Selda Gökşen ise yeni Yüksek Lisans öğrencileri olarak ekibimize dâhil oldular.

Yeni Elçinlab  üyelerine akademik yaşamlarında başarılar dileriz.

Üç-boyutlu biyobasım ve yeni biyomürekkeplerle in-vitro doku arayüz modeli geliştiriliyor

Mart 2021

Periodontal-osteoblastik arayüz

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Kimya (Biyokimya) Doktora Programı” öğrencisi M. Taner Vurat, ”Üç-Boyutlu Biyobasım İçin Yeni Kompozit Biyomürekkep Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” konulu Doktora Tez çalışmasını Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in danışmanlığında 15 Mart 2021 tarihinde başarı ile tamamladı. 

Elçinlab üyesi mezunumuzu kutluyoruz.

Daha fazla bilgi:

İnsan fizyolojisinin modellenmesinde karşılaşılan zorluklar henüz aşılabilmiş değildir. Hücre kültürleri insanlardaki ilaç-organ, ilaç-ilaç ve ilaç-organ-organ etkileşimlerini gerçekçi yansıtamadıkları için ilaç araştırmalarındaki tahmin güçleri sınırlı kalmaktadır. Diğer yandan hayvan modelleri, organ- ve çoklu-organ işlevlerini kısmen yansıtabilmekte, ancak insan ve hayvan fizyolojileri arasındaki farklılıklara bağlı olarak hatalı sonuçlar verebilmektedir. Çip üstü doku/organ sistemleri ise, insan hücre kültürlerini dokuya-özgü üç-boyutlu mikroçevre düzeninde oluşturma hedefiyle doku mühendisliği yaklaşımlarından ve üç-boyutlu biyobasım (3BB) dâhil çeşitli mikro-fabrikasyon yöntemlerinden faydalanmakta olan güncel bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir.

Bu çalışma ile ilk defa, 3BB teknolojisi kullanılarak insan periodontal ligament (PDL)-alveolar kemik biyoarayüzünü temsil eden bir mikrodoku modeli geliştirildi. Birbirlerinden farklı biyomürekkep ve hücre bileşimlerine sahip doku katmanları, mikroakışlı çip platformuna entegre edilerek kültürde takip edildi. Biyoarayüzdeki periodontal-osteoblastik hücreler arası temas izlendi ve model ilaç tetrasiklin etkileşimleri gerçekleştirildi. Bulgular, 3BB perio/osteo mikro doku platformunun insan periodontal hastalıklarının araştırılmasında yeni bir preklinik in vitro model olarak kullanım potansiyeline işaret etmektedir.

 İlgili makale:

Vurat MT, Şeker Ş, Lalegül-Ülker Ö, Parmaksız M, Elçin AE, Elçin YM (2021) Development of a multicellular 3D-bioprinted microtissue model of human periodontal ligament-alveolar bone biointerface: Towards a pre-clinical model of periodontal diseases and personalized periodontal tissue engineering. Genes and Diseases, online 28 November 2020                           (DOI: 10.1016/j.gendis.2020.11.011).

Karaciğer hücre-dışı matriksi temelli hidrojeller
Ocak 2021

Hepatik ECM hidrojeli

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Kimya (Biyokimya) Yüksek Lisans Programı” öğrencisi Can ERGÜN, ”Karaciğer Dokusu Temelli Hidrojel Biyomalzeme Geliştirilmesi” konulu Tez çalışmasını Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in danışmanlığında 14 Ocak 2021 tarihinde başarı ile tamamladı.

Elçinlab üyesi mezunumuzu kutluyoruz.

Daha fazla bilgi:

ElçinLab’da yürütülen bu tez çalışmasında; ilk önce karaciğer dokusunun etkin hücresizleştirme ve jelleştirme protokolleri optimize edilip hepatik ECM hidrojelin biyoaktif içeriği belirlendi. Daha sonra, elde edilen biyoaktif hidrojelden oluşturulan 3B hepatik doku mühendisliği iskelelerinin morfolojik, termal, mekanik, kimyasal, fiziksel ve in-vitro biyolojik özellikleri kapsamlı olarak incelendi. Bulgular, hücresizleştirilmiş karaciğer ECM hidrojelin, hepatik organoidlerin geliştirilmesinde, çip üzeri organ sistemlerinde, biyoaktif yüzey kaplamalarında ve 3B hepatik doku iskelesi gibi uygulamalar olmak üzere geniş bir yelpazede kullanım potansiyeline işaret etmektedir.