• Y. Murat ELÇİN

    Kurucu ve Araştırma Lideri, 1993-

Mevcut Görevler

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya AD Öğretim Üyesi (1996–) 
Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. Kurucusu ve Yöneticisi (2013-)
Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi (2005–) 

Bilimsel Ödüller ve Onurlandırmalar

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülü
Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri
Biovalda A.Ş. HEMAGRAFT® prototipi (Elçin AE ve Şeker Ş ile)
Aralık 2019

ODTÜ Parlar Vakfı 2018 Yılı Bilim Ödülü
Aralık 2018

Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi
Haziran 2008

Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü
Haziran 2008, Fen Bilimleri

Ankara Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü
Haziran 2004, Fen Bilimleri

Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP Ödülü
Mayıs 2002, TÜBA Seçkin Genç Bilimci Ödülü

Akademik Geçmiş

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
2005–2008, 2008–2011, 2011–2014, 2014–2017

(Kurucu) Müdür Yardımcısı
Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü
2010–2013, 2013–2016

Profesör Doktor, 2005–
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi (AÜFF) Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Bağlantılı Öğretim Üyesi, 2012–
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
(Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Anabilim Dalı)

Bağlantılı Öğretim Üyesi, 2002–2012
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Davetli Kıdemli Araştırmacı, 06–08/2000, 01/2001
Justus-Liebig University, Medical Faculty, IIIrd Medical Clinic, Islet Unit, Giessen, Germany

Doçent Doktor, 1999–2005
AÜFF Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Kıdemli Doktoralı Araştırmacı, 01–09/1998
UNESCO High Level Fellow (Research Associate)
University of California-Los Angeles (UCLA), Department of Medicine, Los Angeles, CA, USA

Ziyaretçi Araştırmacı, 08/1997
British Council Visiting Scientist
Oxford University, Department of Human Anatomy and Cell Biology, Oxford, England

Yardımcı Doçent Doktor, 1996–1999
AÜFF Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Doktor, 1993–1996
AÜFF Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doktora-Sonrası Araştırmacı, 02–09/1995
NATO B2 Fellow (TÜBİTAK)
UCLA, Department of Medicine, Division of Gastroenterology, Los Angeles, CA, USA

Bilim Doktoru, 1993
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Biyokimya) Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi, 1988–1993
AÜFF Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Yüksek Lisans, 1987–1990
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Biyokimya) Anabilim Dalı

Lisans, 1981–1987
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

İlkokul, Ortaokul ve Lise, 1972–1981
TED Ankara Koleji

Danışmanlıklar ve Kurul Üyelikleri

Bilimsel-Klinik Danışman
Doku ve Hücre Üretim Merkezi, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü, 2014

Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü
Türkiye Bilimler Akademisi, 2013-2017

UNESCO Biyoetik İhtisas Komitesi Üyesi
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 2014-2018

UNESCO Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 2013–2014

UNESCO - Loreal Genç Bilim Kadını Ödülü

Ödül Değerlendirme Jürisi Üyesi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

TÜBİTAK - NIH İkili İşbirliği Komitesi

Yürütme Komitesi Üyesi, Yaşam Bilimleri - Rejeneratif Tıp, 2013

TÜBİTAK - TEYDEB (BİYOTEG) Danışma Kurulu

Medikal Biyoteknoloji–Biyomalzeme Kurulu, 2013

TÜBİTAK - Odak Grubu Üyesi

Medikal Biyoteknoloji (Biyomalzeme) Odak Grubu, 2013

Parlar Vakfı Ödül Değerlendirme Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Bilim Ödülü, 2014, 2015

Ar-Ge Danışmanı

Çeşitli Sanayi Kuruluşlarının Araştırma ve Geliştirme projeleri için yapılan Danışmanlıklar

Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP Ödülü

TÜBA Seçkin Genç Bilimci Ödülü Yaşam Bilimleri Değerlendirme Jürisi Üyesi (2008)

Bilimsel Dergilerde Editörler Kurulu Üyelikleri

STEM CELL REVIEWS AND REPORTS
Editorial Board Member (2009‒ ): Elçin YM
Springer, Humana Press, Totowa, NJ, USA (ISSN: 1550-8943)

GENES AND DISEASES
Editorial Board Member (2014‒ ): Elçin YM
Elsevier BV, Chongqing, China (ISSN: 2352-3042)

JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE
Editorial Board Member (2011‒ ): Elçin YM
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 1932-6254)

CELL BIOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE
[Subseries of Advances in Experimental Medicine and Biology]

Editorial Board Member (2020‒ ): Elçin YM
Springer Nature Switzerland AG 
(ISSN: 2522-090X)

STEM CELL REVIEWS AND REPORTS
Guest Editor (2017): Elçin YM 
Special Issue: “Organs-on-Chips and 3D-Bioprinting Technologies for Personalized Medicine"
Springer, Humana Press, Totowa, NJ, USA (ISSN: 1550-8943)

ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY-Series Vol. 534
Volume Editor: Elçin YM
Kluwer Academic-Plenum Press, New York and London, 2003
(ISBN: 0-306-47788-2)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
Guest Editor (2014); Editorial Board Member (2014‒ ): Elçin YM
TÜBİTAK, Ankara, Turkey (ISSN: 1300-0144)

FRONTIERS IN CRANIOFACIAL BIOLOGY(FRONTIERS IN PHYSIOLOGY)
Editorial Board Member (2011‒ ): Elçin YM
Frontiers, Lausanne, Switzerland (ISSN: 1664-042X)

INSCIENCES-STEM CELLS JOURNAL
Senior Editor (2010‒ ): Elçin YM
Insciences, Basel, Switzerland (ISSN: 1664-171X)

WORLD JOURNAL OF STEM CELLS
Editorial Board Member (2010‒2015; 2016‒2020): Elçin YM
Baishideng, Beijing, China (ISSN: 1948-0210)

JOURNAL OF REGENERATIVE MEDICINE AND TISSUE ENGINEERING
Editorial Board Member (2012‒ ): Elçin YM
Herbert Open, Telangana, India (ISSN: 2050-1218)

MATERIALS AND SURFACES FOR BIOCOMPATIBLE SYSTEMS
Editorial Advisory Board Member (2015‒): Elçin YM
DeGruyter Open, Warsaw, Poland (eISSN:2391-5528)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
Guest Editor (2013): Elçin YM
TÜBİTAK, Ankara, Turkey (ISSN: 1300-0152)

BIOMATERIALS AND BIOMECHANICS IN BIOENGINEERING
Editorial Board Member (2015‒): Elçin YM
Techno Press, Daejeon, Korea (ISSN:2465-9959)

 

Bilimsel Dergiler (SCI/SCI-Exp) İçin Yapılan Hakemlikler

TISSUE ENGINEERING PART A
Mary Ann Liebert, Inc., New Rochelle, NY, USA (ISSN: 1937-3341)

TISSUE ENGINEERING PART B-REVIEWS
Mary Ann Liebert, Inc., New Rochelle, NY, USA (ISSN: 1937-3368)

TISSUE ENGINEERING PART C-METHODS
Mary Ann Liebert, Inc., New Rochelle, NY, USA (ISSN: 1937-3384)

JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 1582-4934)

STEM CELL REVIEWS AND REPORTS
Humana Press - Springer, Totowa, NJ, USA (ISSN: 1550-8943)

BIOMATERIALS
Elsevier Sci. Ltd., Oxford, England (ISSN: 0142-9612)

NATURE COMMUNICATIONS
Nature Publishing Group, London, England (ISSN: 2041-1723)

JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
American Chemical Society, Washington, DC, USA (ISSN: 1535-3893)

ARTIFICIAL ORGANS
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 0160-564X)

JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 1932-6254)

REGENERATIVE MEDICINE
Future Medicine Ltd., London, England (ISSN: 1746-0751)

DIFFERENTIATION
Elsevier Sci. Ltd., Oxford, England (ISSN: 0301-4681)

CELL PROLIFERATION
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 0960-7722)

CELL TRANSPLANTATION
Cognizant Communication Corp., Putnam Valley, NY, USA (ISSN: 0963-6897)

JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS
Sage Publications Ltd., London, England (ISSN: 0883-9115)

MACROMOLECULAR BIOSCIENCE
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany (ISSN: 1616-5187)

PROCESS BIOCHEMISTRY
Elsevier Sci. Ltd., Oxford, England (ISSN: 1359-5113)

SMALL
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany (ISSN: 1613-6810)

BIOTECHNOLOGY PROGRESS
Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA (ISSN: 8756-7938)

ADVANCED MATERIALS
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany (ISSN: 0935-9648)

JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS
Sage Publications Ltd., London, England (ISSN: 0885-3282)

JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
Springer, Dordrecht, Netherlands (ISSN: 1388-0764)

DIFFERENTIATION
Elsevier Sci. Ltd., Oxford, England (ISSN: 0301-4681)

ACTA BIOMATERIALIA
Elsevier Sci. Ltd., Oxford, England (ISSN: 1742-7061)

BIOTECHNOLOGY JOURNAL
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany (ISSN: 1860-6768)

FEBS LETTERS
Elsevier Science BV, Amsterdam, Netherlands (ISSN: 0014-5793)

BMC CELL BIOLOGY
BioMed Central Ltd., London, England (ISSN: 1471-2121)

PROTEOME SCIENCE
BioMed Central Ltd., London, England (ISSN: 1477-5956)

GROWTH FACTORS
Taylor & Francis Ltd., Abington, England (ISSN: 0897-7194)

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
Elsevier Science BV, Amsterdam, Netherlands (ISSN: 0928-4931)

NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE
Elsevier Science BV, Amsterdam, Netherlands (ISSN: 1549-9634)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
TUBITAK, Ankara, Turkey (ISSN: 1300-0152)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
TUBITAK, Ankara, Turkey (ISSN: 1300-0144)

 

Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in Danışmanlığındaki Tez Çalışmaları

 Tamamlanan Doktora Tezleri

Bülend İNANÇ, Doktora Tezi
İnsan Embriyonik Kök Hücrelerinin In-Vitro Ortamda Periodontal Ligament Fibroblast Progenitörlerine Farklılaştırılması

Danışman: Prof. Dr. Ateş Parlar (Tez çalışması Elçin Lab’da ve Prof. Dr. Y. M. Elçin’in Mentörlüğünde gerçekleştirilmiştir)
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2006 

Evrim ÜNSAL, Doktora Tezi
Preembriyonik Dönemde Belirli Genlerin Ekspresyonu İle İmplantasyon Kapasitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin (Prof.Dr. Volkan Baltacı’nın Mentörlüğünde gerçekleştirilmiştir)
 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Haziran 2007 

Serap DURKUT, Doktora Tezi
Primer Sıçan Karaciğer Hücrelerinin Kitosan ve Alginat Gibi Hidrojel Polimerlerde Enkapsülasyonu ve In-Vitro Özelliklerinin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 2008

Aysel KOÇ, Doktora Tezi
Mezenkimal Kök Hücrelerin ve Kompozit İskelelerin Kullanımıyla Kemik Doku Mühendisliği
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 2008

Şükran ŞEKER, Doktora Tezi
Memeli Hücrelerinin Farklı Substrat Yüzeyler Üzerine Adezyonunun Kuartz Kristal Mikrobalans Sistemi ile Eş-Zamanlı Belirlenmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mayıs 2011

Nuray EMİN, Doktora Tezi
Yapay Niş Mikroçevrede Doku Organoidi Oluşturulması

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2012

Bermali DEMİRDÖGEN, Doktora Tezi
Kıkırdak Doku Onarımı için Hiyaluronik Asit-Temelli Yapı İskelelerinin Geliştirilmesi ve Hücre Kültürlerinde Kullanımı

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2012

Yavuz Emre ARSLAN, Doktora Tezi
Adipoz Mezenkimal Kök Hücrelerin Damar Düz Kas Hücrelerine Farklılaştırılması ve Damar Doku Mühendisliğinde Kullanımı

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mayıs 2013

Tülin İBŞİRLİOĞLU, Doktora Tezi
Adipoz Kökenli Mezenkimal Kök Hücre Dizilerinin Geliştirilmesi, İmmünfenotipik Karakterizasyonu ve Farklılaşma Özelliklerinin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Nisan 2015

Esra (KURŞUN) BAYKAN, Doktora Tezi
Sert Doku Onarımı İçin Üç-Boyutlu Polimer-Biyoseramik Yapıların Geliştirilmesi ve Hücre Kültürlerinde Kullanımı

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Haziran 2015

Çiğdem DÖNMEZ GÜNGÜNEŞ, Doktora Tezi
Nanopartiküllerin In-Vitro Sitotoksisitesinin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Aralık 2016

Zeynep AKTAŞ, Doktora Tezi
Köpek Mezenkimal Kök Hücrelerinin In-Vitro Nörojenik Farklılaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2017

Arın DOĞAN, Doktora Tezi
Mikroyerçekim Biyoreaktöründe Adipoz Kök Hücrelerden Kardiyak Hücrelerin Üretilmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Aralık 2017

Mahmut PARMAKSIZ, Doktora Tezi
Hücre Kültürü-Temelli Ekstraselüler Matriksin Doğal Niş Olarak ve Doku Mühendisliği İskelesinde Biyomimetik Bileşen Olarak Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2018

Özge LALEGÜL, Doktora Tezi
Elektromanyetik Nanokompozitlerin Nanobiyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Olarak Üretimi ve Geliştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mart 2020

Devam Eden Doktora Tezleri

Hatice ERCAN, Doktora Tezi
Biyotıp Uygulamaları İçin Biyoadhezif Özellikte Enjekte Edilebilir Polimer Sistemlerin Geliştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2014‒devam ediyor)

Serap SEZER, Doktora Tezi
Keratin Temelli Nanokompozit Biyomalzemelerin Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2014-devam ediyor).

M. Taner VURAT, Doktora Tezi
Üç-Boyutlu Biyobasım İçin Yeni Kompozit Biyomürekkep Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2016-devam ediyor)

Burcu BAYRAMLI, Doktora Tezi
Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşmasına Elektromanyetik Alanın ve Seramik-Kaplı Manyetik Nanopartiküllerin Etkisinin İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara (Eylül 2017-devam ediyor)

Fatma Betül AYANOĞLU, Doktora Tezi
Tez Konusu: henüz belirlenmedi

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara (Şubat 2018-devam ediyor)

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Serap DURKUT, Yüksek Lisans Tezi
Kitosana-Dayalı Hidrojellerin Bazı Biyotıp Uygulamalarının İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2001

Aysel KOÇ, Yüksek Lisans Tezi
Bazı Polimerik Biyomalzemelerin Biyouyum ve Biyobozunma Özelliklerinin İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2003

Hasan COŞKUN, Yüksek Lisans Tezi
Protein Yapısındaki Makromoleküllerin Salımını Yapabilen Biyobozunur Polimer Mikrokürelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2005.

Şükran ŞEKER, Yüksek Lisans Tezi
Piezoelektrik Kuartz Kristal Mikrobalans Sistemine Dayalı Glikonik Asit Biyosensörünün Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2005

Hasan COŞKUN, Yüksek Lisans Tezi
Sıçan Pankreatik Adacıklarının In-Vitro Kültürdeki Canlılığına ve Glukoza Cevap Fonksiyonuna Enkapsülasyonun ve VEGF’nin Etkilerinin İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2005

Nuray EMİN, Yüksek Lisans Tezi
Polimer İskeleler Üzerinde Sıçan Kondrositleriyle Kıkırdak Dokusu Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2005

Nuray EMİN, Yüksek Lisans Tezi
İzole Edilmiş Sıçan Kondrositleri ve Polimerik Biyomalzemelerin Kullanımıyla Kıkırdak Doku Mühendisliği
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Ağustos 2006.

Çiğdem DÖNMEZ, Yüksek Lisans Tezi
Tütün Mozaik Virüsünün Kalıp Etkisiyle Potansiyel Biyosensör Uygulamalarına Yönelik Fulleren Nanokabloların Hazırlanması
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Şubat 2007

Yavuz Emre ARSLAN, Yüksek Lisans Tezi
Elektroeğirme Tekniğiyle Oluşturulan Polimer Nanoliflerin Memeli Hücresi Etkileşimlerinin İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Aralık 2007.

Betül ÇELEBİ, Yüksek Lisans Tezi
Sıçan Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinin Proteom İncelemesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Aralık 2007.

Neslihan ÇELİK, Yüksek Lisans Tezi
Farklı Polimer Membran Yüzeylerde Sıçan Neonatal Siyatik Sinir Hücresi Çoğalması
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2011

Serap SEZER, Yüksek Lisans Tezi
PEG ile Stabilize Edilmiş Kollajen-Kitosan Hidrojellerin Biyomalzeme Olarak Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mayıs 2011

Zeynep AKTAŞ, Yüksek Lisans Tezi
Sert Doku Onarımına Yönelik Makrogözenekli Kollajen-Hidroksiapatit Matriks Yapıların Geliştirilmesi Ve Hücre Kültüründe Kullanımı
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2011.

Mahmut PARMAKSIZ, Yüksek Lisans Tezi
Biyomalzeme Kullanımına Yönelik Sığır SIS Deselülerizasyonu ve Sıçanlarda Kritik Boyutlu Tam Kalınlık Yara İyileşme Modelinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2012

Özge LALEGÜL, Yüksek Lisans Tezi
Trombositten Zengin Plazma (TZP) Kaynaklı Fibrin Mikrokürelerin Üretimi ve Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Ocak 2013

Hatice ERCAN, Yüksek Lisans Tezi
Kalp Dokusu Kaynaklı Biyomalzemelerin Geliştirilmesi ve Hücre Kültürlerinde Kullanılması
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ağustos 2014

Hande NALVURAN, Yüksek Lisans Tezi
Grafen Oksit Temelli Nanokompozit Biyomalzemelerin Geliştirilmesi ve Hücre Kültürlerinde Kullanımı
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2016

M. Taner VURAT, Yüksek Lisans Tezi
Titanyum İmplant Uygulamalarına Yönelik Osteojenik Yüzey Nanokaplamalarının Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2016

Erdem SUBAK, Yüksek Lisans Tezi
İnsan Adipoz-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Mikroyerçekimi ve Yerçekimi Şartlarında Adipojenik Farklılaşmasının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü, Ankara, Ağustos 2016

Selçuk ÖZTÜRK, Yüksek Lisans Tezi
Ranolazinin İnsan Koroner Arter Endotel Hücreleri Üzerindeki Etkisinin In-Vitro Şartlarda Araştırılması
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2019

 Tamamlanan Uzmanlık Tezleri

Şafak Pak BEYİN, TPE Uzmanlık Tezi
Gen ve Kök Hücre Buluşlarının Patentlenebilirliği
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Türk Patent Enstitüsü, Ankara, 2014.

Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisanslar

Tuba KORMALI, Tezsiz Yüksek Lisans
Biyoteknolojik Uygulamalarda Memeli Hücre Kültürleri
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Haziran 2003

Nurhan EREN, Tezsiz Yüksek Lisans
Hücre Bazlı Biyosensörler ve Uygulama Alanları
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak 2007

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

A. Can ERGÜN, Yüksek Lisans Tezi
Karaciğer Dokusu Temelli Hidrojel Biyomalzeme Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2018-devam ediyor)

Ekin AYTEKİN, Yüksek Lisans Tezi 
Doku Mühendisliğine Yönelik Anjiogenik Özellikte Biyomalzeme Geliştirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2018-devam ediyor)

Dilara ARAL, Yüksek Lisans Tezi 
Kemik Yenilenmesine Yönelik Otolog Bileşenli Kompozit Yapı İskelelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Şubat 2019-devam ediyor)

N. Ayşenur KURT, Yüksek Lisans Tezi 
Tez Konusu: henüz belirlenmedi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Şubat 2019-devam ediyor)

Alım TOPRAKKALE, Yüksek Lisans Tezi 
Tez Konusu: henüz belirlenmedi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2019-devam ediyor)

M. Cihan SEREN, Yüksek Lisans Tezi 
Tez Konusu: henüz belirlenmedi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2019-devam ediyor)

Serbay Ş. GÖKÇİMEN, Yüksek Lisans Tezi 
Tez Konusu: henüz belirlenmedi
Danışman: Prof. Dr. Y. Murat Elçin 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Eylül 2019-devam ediyor)