Türkçe Raporlar

Kişisel tıp için çipte doku/organ sistemleri
Elçin YM
Gen ve Hücre Tedavisinde Güncel Gelişmeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p.131-134 (2021) Online ISBN: 978-625-401-228-0

Kök hücre ve rejeneratif tıp alanında dünya ve Türkiye’deki gelişmeler
Elçin YM
Anahtar Dergisi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 328 (Nisan 2016) ISSN: 1300-2414

Kök hücrelere bakış: Tanımlar, kavramlar ve sınıflandırmalar
Elçin YM
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Raporları No: 20, Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik, 19-33 (2016) ISBN: 978-9944-252-76-8

Kök hücre kaynakları: Embriyonik kök hücreler
Elçin YM
TÜBİTAK Bilim ve Teknik 511, 40-41 (Haziran 2010)

Sentetik organların oluşturulması
Elçin YM
TÜBİTAK Bilim ve Teknik 511, 46-47 (Haziran 2010)

Embriyonik kök hücreler
Elçin YM
TÜBA Raporları Sayı 20, Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar, 23-28 (2009) ISBN: 978-9944-252-29-4

Klinik doku mühendisliği
Elçin YM
TÜBA Raporları Sayı 20, Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar, 93-98 (2009) ISBN: 978-9944-252-29-4

ISSCR (Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği) - Kök Hücre Tedavileri Hasta El Kitabı
“The ISSCR Patient Handbook on Stem Cell Therapies” Türkçe çevirisi

Elçin YM, Akar AR, Gürman G (çevirmenler)
Web bağlantısı: https://www.closerlookatstemcells.org/wp-content/uploads/2018/10/patient-handbook-turkish.pdf
(Orijinal metin 2011 yılında ISSCR’ın izni ile Türkçe’ye çevirilmiştir.)